منوپیس

  • منبع: ویتابیوتیکس
  • شکل دارویی: قرص
توصیف: مکملی جهت کاهش علائم یائسگی و حاوی ایزوفلاون های سویا، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری
گروه دارویی :