پرگناکر

  • منبع: ویتابیوتیکس
  • شکل دارویی: قرص
توصیف: کمک به حفظ سلامت کمک به تامین ویتامین ها تامین مواد معدنی و ریز مغذی ها حفظ سلامت کامل مادر و فرزند طی دوران بارداری

گروه دارویی :