داروسازی مداوا عضوی از گروه دارویی شفایاب

گروه دارویی شفایاب، به عنوان گروهی پیشرو در صنعت دارو و سلامت با ساخاری یکپارچه و با همکاری چندین شرکت بین المللی مانند Novartis ، Boehringer Ingelheim ، Bayer ، Gilead ، Eli Lilly و Sandoz در حال فعالیت در کشور عزیزمان ایران می باشد.