گروه داروییدستگاه عضلانی حرکتی ,
منبعساندوز ,
شکل داروییقرص ,